Servisy výtahů, NKZ Výtahy, s.r.o. - výchozí stránka
Servis - opravy - zkoušky - prohlídky

tema-small (16K)

logo-small (2K)

Rooseveltova 1170

251 01 Říčany

Mobil: 602 291 200 non-stop

www.nkz-vytahy.cz


počítadlo.abz.cz

1-design

Servis výtahů

Provoz každého výtahu je podmíněn zajištěním servisní služby a pravidelnými revizemi. Provádíme servis všech typů osobních i nákladních výtahů v obytných i komerčních objektech na území Středočeského kraje. Servisní služby poskytujeme na základě smlouvy.

Popis jednotlivých činností

  • Kompletní servis

Souhrn úkonů prováděných k zajištění bezporuchového provozu a bezpečnosti výtahů tak, aby se předcházelo poruchám a závadám na výtazích a zpomaloval se proces opotřebení (mazáním dle mazacího plánu, čištěním, seřizováním atp.) podle předem stanoveného harmonogramu.

  • Pravidelná preventivní údržba

V rámci pravidelné preventivní údržby se provádějí činnosti v termínech a v rozsahu dle ČSN 274002 a ČSN 274007. Pravidelná preventivní údržba slouží k předcházení poruchovosti výtahu a ke snížení pozdějších nákladů na opravu poruch. Při provádění údržby je odborně kontrolován celý výtah, jeho funkce, hlučnost atd. Údržba je jedenkrát za měsíc a obsahuje - pravidelnou kontrolu a seřízení jednotlivých částí výtahu a mazání podle mazacího plánu.

  • Běžné opravy

Stroj - seřízení brzdy, mechaniky kopírky, odkláněcí kladky, odstranění netěsnosti skříně, doplnění stroje chybějícími drobnými díly.
Elektrické přístroje a instalace - vyčistění a seřízení všech přístrojů a dotažení všech spojů rozvaděče a el. vedení.
Elektromotor - seřízení motoru, kontrola spojů a el. přívodů a měření izolačního odporu.
Šachetní dveře - seřízení dveří na místě, opravy a vyčistění tlačítek, přivolávačů a signálek, seřízení dveřních uzávěrek a spínačů.
Klec - seřízení pohonu samočinných dveří, seřízení vodících kladek a čelistí, seřízení vážení klece, seřízení a vyčištění všech spínačů, kontaktů a tlačítek.
Vyvažování závaží - seřízení vodících kladek a čelistí, seřízení nosných prostředků.
Nosné prostředky, vodítka - seřízení, upevnění, vyrovnání.

  • Provozní prohlídky

Provádíme podle norem ČSN 274002 a ČSN 274007. Při těchto prohlídkách je prováděna vizuální kontrola výtahu a kontrola funkce výtahu.

  • Vyproštění osob

Do 60-ti minut od nahlášení. Pohotovost nezahrnuje pohotovostní opravu výtahu ihned po vyproštění.

  • Cena servisu se pohybuje podle typu výtahu, počtu stanic a stáří výtahu.